Naše preduzeće ‘B.P.M. KOMERC’ D.O.O. je osnovano 1992. godine. Oblik organizivanosti je D.O.O. sa 100% privatnog kapitala.

Od samog osnivanja pa do danas imamo kvalitetnu, stručnu i tehničku osposobljenost za sledeće delatnosti:

1) peskarenje i antikorozivna zaštita,
2) proizvodnju mašina i alata za savijanje cevi,
3) proizvodnju metalne galanterije,
4) proizvodnja svetlećih reklama, bilborda, totema…
5) servis za remont teretnih vozila, priključnih vozila, poljoprivrednih mašina…

S obzirom da naše preduzeće postoji preko 20 godina kao trgovinsko, uslužno i proizvodno preduzeće pružajući kvalitetne usluge i proizvode, zauzima i značajno mesto u svom okruženju.

Takođe, naše preduzeće sa stručnim, tehničkim i proizvodnim radnicima prati sve inovacije u smislu pojave savremenih materijala u svetu, koje primenjujemo i u našim okvirima.

Visok stepen obučenosti i osavremenjavanja naše proizvodnje i usluga omogućuje nam da za naše proizvode i usluge možemo dati i odgovarajuće i veoma kvalitetne garancije.