Peskiranje je najbolji nacin za idealnu pripremu površine pre nanošenja zaštitnih materijala, da bi se odstranila korozija, ocistila i pripremila površina za termicku obradu delova, ili za postizanje razlicitih strukturnih i dekorativnih efekata…

Najcešce se primenjuje u preradi metala, u gradevinskoj industriji, alatnicarstvu, gumarstvu… nezaobilazno je pri održavanju raznih tehnoloških procesa u svim granama proizvodnje (prehrambena, rudarska, hemijska….)

Osnovni princip peskarenja je doziranje abrazivnih materijala ( pesak, sacma, celicni opiljci…) koji se nalaze u posudi pod pritiskom, u dinamicni tok komprimovanog vazduha koji ubrizgava mešavinu vazduha i abrazivnog sredstva kroz diznu na površinu predmeta koji se obrađuje.

  • peskarenje metala prema ISO 8501-1 stepena cistoce: Sa 1, Sa 2, Sa 2,5 i Sa 3
  • peskarenje betona prema SiS standardu 05-59-00/67 stepena cistoce: SA-3, Sa-2,5, SA-2
  • mehanicka obrada metala prema ISO 8501-1 stepen cistoce: St-2, St-3
  • peskarenje stakla – najbolji nacin za postizanje razlicitih strukturnih i dekorativnih efekata
  • peskarenje mermera – idealan nacin za postizanje razlicitih dekorativnih efekata
  • peskarenje drvenih površina – izuzetno interesantno u poslednjih par godina, jer se peskarenjem drvenih površina dobijaju površine izuzetno dekorativne ili se dobijaju površine koje svojim izgledom podsecaju na predmete stogodišnje starosti…

B86_PESKARENJE_2