Usluga savijanja cevi
 

Zahvaljujući posvećenosti obučenih i iskusnih ljudi našeg preduzeća u mogućnosti smo Vam ponuditi tehnološka rešenja za savijanje cevi različitih vrsta i dimenzija. Naše mašine za savijanje su hidraulične mašine numerički kontrolisane koje omogućuju viskoku preciznost i ponovljivost.

Zato, ako želite precizno, tačno i brzo savijanje cevi, ne tražite dalje. Našim klijentima pružamo najprofesionalnije savijanje cevi, koje na našim prostorima, a i u okruženju nigde nije dostupno.

Materijal za   savijanje:

 • Čelik

 • Aluminijum

 • Bakar

 • Inox

Vrste i dimenzije cevi:

 Okrugle:
 • do 139,7 x 8mm

Kvadratne:

 • do 100 x 100 x 6mm

Kapacitet: Od prototipa do velikih serija
Pružamo:
 • Osnovne ideje našim klijentima kako bi se dobila maximalna ušteda u materijalu, smanjenje ukupnih troškova proizvodnje i dobijanje proizvoda viskog kvaliteta.

 • Detaljnu analizu Vašeg zahteva na osnovu Vašeg crtež ili uzorka

 • Uslugu izrade seta alata za savijanje cevi.

 • Savijanja cevi sa debelim zidom i malim radijusom (1D i 1,5D) potrebnim u hemijskoj industriji, avio industrij, u brodogradnji, industriji kotlogradnje...

Kontrola: Ovalnosti cevi i istanjenja zida cevi na spoljašnjem radijusu krivine.
Naše usluge:
 • Savijanje cevi

 • Savijanje cevnih spirala

 • Savijanje cevnih serpentina (zmija)

 • Sečenje

 • Sečenje plazmom

 • Bušenje

 • Brušenje

 • Mašinska obrada struganjem

 • Mašinska obrada glodanjem

 • Varenje

 • Obrada krajeva cevi (širenje,sužavanje, bušenje,....)

 • Obrada površine cevi: šmirglanjem, brušenjem, poliranjem

     

 

 

 

 

 

 

          

 

     

Naše preduzeće se neprekidno razvija i ažurira svoje mogućnosti kako sa postojećim tako i sa novim mašinama i alatima, zato nas kontaktirajte kako bi ste saznali koje su naše mogućnosti i šta možemo da uradimo za Vas.

 

VELEPRODAJA- MALOPRODAJA, PROIZVODNJA, SERVIS ZA PESKARENJE I ANTIKOROZIVNU ZAŠTITU, EXPORT- IMPORT
SEDIŠTE: 21000 NOVI SAD, Mišarska br.6

VELEPRODAJA PJ-1, MALOPRODAJA PJ-1, SERVIS ZA PESKARENJE I AK ZAŠTITU PJ-1, PROIZVODNJA PJ-1:
21233 ČENEJ, Vuka Karadžića br. 3, TEL/ FAX: 021 71 44 07, 71 43 75
e- mail: bpmcom@eunet.yu

design&hosting BizNet